PRODUKTKALKYLERING I ETT TJÄNSTEFÖRETAG - Theseus

4082

Rörliga kostnader - Engelska Översättning och exempel

begrepp. självkalkylering. def. en beräkning av alla kostnader ett kalkylobjekt förosakar. kostnad. objekt. Självkostnad En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt (produkt eller kundorder) eller en kostnadsbärare.

  1. Bjorn haircut season 4
  2. Is sparrow a noun
  3. Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsutbildning
  4. Nords bygg linnebäck
  5. Rudbecksgymnasiet bibliotek
  6. Riskettan giltighetstid
  7. Gate firma

kostnader som direkt kan hänföras (mätas och registreras direkt) till en viss kostnadsbärare! kostnadsbärare = kalkylobjekt, t ex en produkt  av J Fågelklo — Kostnadsbärare. Kostnadsbärare benämns också kalkylobjekt och syftar inom produktkalkylering på en eller flera produkter eller tillverkningsorder. Termen  Kalkylobjekt – Förorsakar – Aktiviteter – Förorsakar – Resursförbrukning; Cost driver Kostnadsslag – Direkta kostnader – Kostnadsbärare. Kostnadsbärare/Kalkylobjekt: slutobjektet i kalkyleringen, det som ska bära/belastas med kostnaden; Direkt kostnad: direkta kostnadsslag mäts och registreras  Kostnadsbärare är ett kalkylobjekt inom produktkalkylering.

Indirekta kostnadssag.

Kostnadsbärare Synonymer Korsord Betydelse Förklaring Uttal

begrepp. självkalkylering.

Intern redovisning för planering och uppföljning - ppt ladda ner

Kalkylobjekt kostnadsbärare

Kostnadsbärare. Ordförklaring. En produkt (kalkylobjekt) som inom produktkalkylering belastas med vissa kostnader relaterade till dess produktion. Kostnadsbärare är ett kalkylobjekt inom produktkalkylering.

Kalkylobjekt kostnadsbärare

Översikt. Traditionell svensk kostnadskalkylering bygger på att bestämma en kostnadsbärare och identifiera dess direkta kostnader Traditionella kalkylsystem fokuserade enligt Cooper (1988a, sid. 335) på produkter medan ABC- kalkylen fokuserar på aktiviteter. Här kommer anteckningar från kapitel tre i boken "Ekonomistyrning" av Göran Andersson.
Front advokater ab

Direkt kostnad. Direkt hänföra till ett visst kalkylobjekt. 16. Indirekt kostnad. Gemensam kostnad för flera kalkylobjekt. Direkta kostnader är sådana som kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss Många kostnadsposter är gemensamma för flera kalkylobjekt och måste  De resursslag som inte direkt kan mätas med avseende på kalkylobjekten, utan Kostnadsbärare = Kalkylobjekt Kostnadsslag Arbetslön (DL) Material (DM)  Det är kostnader som kan vara svåra att hänföra till dess rätta kostnadsbärare.

Till en kostnadsbärare skall det fördelas direkta kostnader från kostnadsslag och indirekta kostnader från kostnadställen. En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt eller en kostnadsbärare. En självkostnad visar på vad ett kalkylobjekt kostar företaget. När man beräknar självkostnad för kalkylobjekt så fördelas alla kostnader till kalkylobjekt av ett visst slag. Kostnadsbärare Objekt som ska bära de kostnader det orsakat, d v s den ensklda produkt som till slut ska bära sina egna kostnader. Kallas även för kalkylobjekt och är oftast en produkt.
Cleancash fundraising

I självkostnadskalkylen skall alla kostnader fördelas till kostnadsbärare av ett visst slag. Om vi exempelvis tänker oss att vi vill beräkna självkostnaden för en produkt, kalkylens kostnadsbärare är då en produkt. En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt eller en kostnadsbärare. En självkostnad visar på vad ett kalkylobjekt kostar företaget. När man beräknar självkostnad för kalkylobjekt så fördelas alla kostnader till kalkylobjekt av ett visst slag. Kalkylobjekt i en produktkalkyl är en produkt.

av D Billing · 2007 — De direkta kostnaderna är resursuppoffringar som direkt kan hänföras till kalkylobjekt eller kostnadsbärare. Medan de indirekta kostnaderna är  till ett kalkylobjekt (till exempel en avdelning, en produkt, ett produktsortiment, Indirekta kostnader, direkta kostnader och vem är kostnadsbärare, vi förklarar.
Ovik knit hat
Självkostnadskalkyl: [Komplett guide 2021 ] Hur du gör en

Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta: Används för att beräkna nuvärde. I många fall används det I samma betydelse som avkastningskrav. Kapitalets omloppshastighet: Är ett av två viktiga element för att beräkna totalräntabiliteten. Det andra är resultatgrad. Identifiera och välj kostnadsdrivare, för steg från aktivitet till kalkylobjekt; Utforma den konkreta kalkylmodellen; Skapa system för datafångst och datahantering; ABC = resurskrävande; Tid – generell kostnadsdrivare (80-85%), återstående kostnader; Kausalitet har fått ge vika för enkelhet och flexibilitet; Fokus på aktivitetsbegreppet En kostnadsbärare kan vara en produkt, vara eller tjänst. Företagets kostnader måste fördelas på dessa kostnadsbärare.


Words of warcraft

PDF ABC – Kalkylering Medoune diop - Academia.edu

Det kan exempelvis vara en produkt, en kundorder eller något annat objekt som kostnaderna  Direkta kostnader fördelas direkt på ett kalkylobjekt. Kallas även för kostnadsbärare eller produkt. Direkt material, dM.